NURSERY
Contact
The ornamental tree nursery:
Andrzej Blabuś
Biała - Kopiec 85A
98-350 Biała
POLAND

Wholesale:
Radomina 9A
98-350 Biała
POLAND
Tel.   +48 43 841 91 88
         +48 43 841 81 60
Fax   +48 43 841 91 83
Mob. +48 601 308 608
e-mail: blabus@blabus.pl

Working hours:
Monday - Friday: 7:00-16:00
Saturday: 7:00-14:00

www.blabus.pl